Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Het adres van onze website: https://www.terraetica.be.

Gebruiksvoorwaarden

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.terraetica.be. Elke keer dat u deze site gebruikt of toegang verleent, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die kunnen veranderen zonder onze verplichting u hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien bent u, door gebruik te maken van een dienst via deze site, onderhevig aan elk beleid met betrekking tot die dienst, dat daarom wordt beschouwd als onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg ook ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van onze gebruiksvoorwaarden.

Onze diensten

U erkent dat de eigenaren van de site het recht hebben om, zonder kennisgeving en / of compensatie, deze site en of zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of op te schorten, evenals om de gegevens die u heeft verstrekt, tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de toegang, nauwkeurigheid, verlies of bewaring van gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheid en verplichtingen

Om alle diensten van deze site te kunnen gebruiken, moet u zich op de site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van alle informatie die als verplicht is gemarkeerd en de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Wanneer u zich registreert, moet u akkoord gaan met onze voorwaarden zoals vermeld, wetende dat deze kunnen worden gewijzigd.

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere informatie die we verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie hieronder).

Voorbehouden rechten

We behouden alle rechten voor, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die we mogelijk hebben op onze website, de inhoud en de diensten die via onze site kunnen worden geleverd. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. We geven u geen uitdrukkelijke of impliciete toestemming door onze diensten aan u beschikbaar te stellen, en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

Introductie

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Het privacybeleid betreft identificeerbare persoonlijke informatie die kan worden verzameld tijdens het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten die buiten onze controle of eigendom vallen, of op personen die niet onze werknemers zijn of niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Gebruik van persoonlijke gegevens van sitebezoekers en -gebruikers

Opmerkingen

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die op het reactieformulier zijn ingevoerd, evenals uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld om ons te helpen ongewenste opmerkingen te detecteren.

Een anoniem kanaal dat is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u die service gebruikt. De vertrouwelijkheidsclausules van de Gravatar-service zijn hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na validatie van je opmerking, zal je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast je opmerking.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website uploadt, raden we u aan geen afbeeldingen te uploaden die EXIF ​​GPS-coördinaatgegevens bevatten. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens van deze afbeeldingen downloaden.

Contactformulieren

Wanneer u per e-mail met ons communiceert, kunnen we u vragen om specifieke informatie te verstrekken via formulieren. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen om de vereiste informatie in te voeren en in te dienen wanneer daarom wordt gevraagd, geeft u toestemming dat wij deze informatie verzamelen en gebruiken.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u aangeboden om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet hoeft in te voeren als u later nog een opmerking plaatst. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we een aantal cookies instellen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw verbindingscookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de verbindingscookie verwijderd.

Door een bericht te wijzigen of te publiceren, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het toont alleen de ID van het bericht dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na een dag.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker naar die andere site zou gaan.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een verbonden account op hun website hebt.

Gebruik en verzending van uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

* Het beantwoorden van uw vragen.
* Het realiseren van interne statistieken.

Als u in de toekomst niet langer gecontacteerd wenst te worden (met name via e-mail), hoeft u ons dit alleen maar te laten weten.

De volgende informatie wordt verzameld:

  • Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd);
  • Uw e-mailadres als u dit aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van berichten of vragen op deze site;
  • Alle informatie over de pagina’s die u op onze site heeft bekeken;
  • Alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven;

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Hierdoor kunnen volgende opmerkingen automatisch worden herkend en goedgekeurd in plaats van ze in de moderatiewachtlijst te laten staan.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien mogelijk), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel worden vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens

Als u een account hebt of reacties hebt achtergelaten op de site, kunt u vragen om een ​​bestand met alle persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief de gegevens die u ons hebt opgegeven. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die zijn opgeslagen om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen.

In overeenstemming met de wet heeft u recht op toegang tot informatie die op u betrekking heeft, evenals het recht om deze informatie te corrigeren. Op verzoek heeft u daarom de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens over u te kennen en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen, hoeft u alleen maar per e-mail contact met ons op te nemen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Bezoekerscommentaar kan worden geverifieerd met behulp van een geautomatiseerde spamdetectieservice. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Extra informatie

Contactinformatie

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke: Stephan VINCENT – fivaprag@rguvdhnoyr.or

Veiligheid

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of gecommuniceerd aan onbevoegde derden.

Als u vindt dat onze site de regels inzake de bescherming van de privacy niet respecteert, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Commissie voor de privacybescherming, Rue Haute 139, 1000 Brussel, telefoon: +32 (0)2 213 85 40, fax : +32 (0)2 213 85 65, Email : pbzzvffvba@cevinplpbzzvffvba.or.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping